هنر ویدیویی

مارس 21, 2017 0

هنر ویدیوییVIDEO ART. با ظهور ویدئو هنرمندان تجسمی دست به ابتکار با ان وسیله جدید زدند و ویدئوآرت هایی را تولید کردند که بیشتر کارکرد بیشتر بخوانید

1 2 3 28