معبد هندوها بندرعباس

می 13, 2016 0

معبد هندوها یا پرستشگاه هندوها در شهر بندرعباس قرار دارد. این معبد ،در سال1310ه.ق. در زمان حکومت محمد حسن خان سعدالملک حاکم وقت بندرعباس،توسط تجار بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 9