برقع شیله ای

اکتبر 17, 2015 0

برقع شیله ای:( برقع جزیره ای، برقع قشمی، برقع طلایی) پارچه ی برقع را با رنگ های بَراقی به نام «شیل برقع» که یک نوع بیشتر بخوانید

برقع نخی

اکتبر 13, 2015 0

برقع نخی یا برقع سرخ شامل دوخت با چرخ خیاطی و سوزن دوزی با دست روی پارچه ای مشکی رنگ به عنوان زمینه می باشد. بیشتر بخوانید

1 2 3 4