دوخت برقع نخی

دسامبر 14, 2015 0

برقع نخی: شامل دوخت با چرخ خیاطی و سوزن دوزی با دست روی پارچه ای مشکی رنگ به عنوان زمینه می باشد.برقع چرخی با نخ بیشتر بخوانید

برقع پارچه ای

نوامبر 18, 2015 0

برقع پارچه ای: برقع پارچه ای بیشتر در شهرستان بشگرد که در شرق استان هرمزگان قرار دارد و همچنین در روستاهای غرب بندرعباس مانند «گچین» بیشتر بخوانید

1 2 3 4