شلوار بندری 2

ژوئن 28, 2016 0

شلوار جنگلی: شلوار های موسوم به جنگلی به دلیل استفاده زیاد از گلابتون و پولک تثریبا از مچ پا تا زانو به این نام معروف بیشتر بخوانید

شلوار بندری 1

ژوئن 14, 2016 0

شلوار  ودویی به دلیل استفاده از نوارهایی با نام « ودو» نام گذاری شده است.  شلوارهای سنتی متعلق به استان هرمزگان زیر مجموعه هنر خلیج بیشتر بخوانید

نقش گل اطلسی

ژوئن 7, 2015 0

نقش “گل اطلسی” از نقوش بسیار قدیمی در در استان هرمزگان می باشد. این نقش که بیشتر در لباس زنان حاشیه خلیج فارس به کار بیشتر بخوانید