جهله

دسامبر 17, 2015 0

پیشینه و کاربرد جهله: جهله یکی از دست ساخته های سفالی میناب در گذشته به عنوان کوزه آبخوری استفاده می شده است. این کوزه با بیشتر بخوانید