جزر و مد

فوریه 8, 2011 0

نهاد خانواده در جوامع امروزی  در معرض مشکلات گوناگون قرار می گیرد. مسائل متفاوت چون امواج دریا بر پیکره ی خانواده ضربه وارد می کند. بیشتر بخوانید

حماسه دریا

فوریه 8, 2011 0

در این حاشیه که همیشه متنِ حاشیه است دریا همیشه وسعتی از برکت بوده در این شعر سروده شده در نیمه شبِ حاشیهِ چشمانِ تو بیشتر بخوانید

1 4 5 6