نقاشی احسان میرحسینی شماره 1

اکتبر 20, 2015 2

برای مشاهده نقاشی ها در اندازه بزرگ روی تصاویر کلیک کنید   برای مشاهده سایر نقاشی های احسان میرحسینی کلیک کنید

چیچکای خاک

اکتبر 11, 2015 2

چیچکای خاک خاک، آغازگر است. اینجا قصه خاک را آغازی نیست. بانوی خاک به هزار نقش قصه می گوید و به هزار رنگ آواز می بیشتر بخوانید

نقاشی دیواری

اکتبر 11, 2015 0

این نقاشی دیواری در سال 1392 اجرا شده است. برای دیدن آثار در اندازه ی بزرگ روی تصاویر کلیک کنید. برای مشاهده سایر نقاشی های بیشتر بخوانید

1 2 3