قطار

ژوئن 22, 2016 0

قطار نه این قطار راکه نمی شود از ریل جدا کرد حتی اگر ان را کور کرده باشی دستانش را بریل میکشد و شعر سفر بیشتر بخوانید

نابود

می 19, 2016 0

توا نابود هرکه دا نابود ز دانش دل پیر  بر نابود   برای مشاهده سایر اشعار کلیک کنید

1 2