اسطوره

آگوست 16, 2016 0

در دستانم کوچه ای بود که تو ابتدایش ایستاده بودی   افسوس  دستانم پنجره ای نداشت که تو پشت آن اسطوره شوی در دستانت کوچه بیشتر بخوانید

اهرام ثلاثه Pyramids

جولای 10, 2016 0

کلامی بسیار عمودی درافق چشمانم،خبر داری؟ نچ نچ،بی خبری؟ بی خبری از همه باران ها،بیرون های بی تلاطم تنهایی مهم نیست این موریانه هم،نصف مرا،تمام بیشتر بخوانید

اسطوره Myth

جولای 9, 2016 0

در دستانم کوچه ای بود که تو ابتدایش ایستاده بودی   افسوس  دستانم پنجره ای نداشت که تو پشت ان اسطوره شوی در دستانت کوچه بیشتر بخوانید

لبخند

جولای 7, 2016 0

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت تو را به خط منحنی زیبای چشمانت تو را به خط منحنی زیبای چشمانت تو را به خط بیشتر بخوانید

1 2