کاتر

فوریه 25, 2017 0

  کاتر که در اصلاح عموم به آن تیغ موکت بر نیز گفته می شود. برای برش مداد طراحی b که ضخامت بیشتری دارد مناسب بیشتر بخوانید

مداد طراحی

فوریه 21, 2017 0

مداد: گرافیت میله ای شکل روکش شده از چوب نرم به طول 15 سانتیمتر است. در قرن 17 میلادی از گرافیت بدون روکش استفاده می بیشتر بخوانید

1 2 3 4