آثار دانشجویان 14

آگوست 11, 2016 0

برای آموزش طراحی و نقاشی شناخت مبانی هنرهای تجسمی بسیار مهم می باشد. مطالعه مکاتب نقاشی ایرانی و سبک های هنری جهان بینی هنری شما بیشتر بخوانید

آثار دانشجویان 13

آگوست 10, 2016 0

آثار دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس را در تصاویر زیر مشاهده می کنید. ترکیب بندی و شناخت مبانی هرهای تجسمی در آموزش طراحی بسیار مهم بیشتر بخوانید

آثار دانشجویان 12

آگوست 9, 2016 0

برای آموزش طراحی و نقاشی شناخت مبانی هنرهای تجسمی بسیار مهم می باشد. مطالعه مکاتب نقاشی ایرانی و سبک های هنری جهان بینی هنری شما بیشتر بخوانید

آثار یونس دهقانی

آگوست 8, 2016 0

آثار یونس دهقانی را در تصاویر زیر ببینید. <<برای مشاهده آثار دیگران کلیک کنید>>

1 2 3 4 5 11