آثار دانش آموزان

ژانویه 15, 2017 0

در تصاویر زیر آثار دانش آموزان هنرستان پروفسور حسابی آورده شده است. الیاس حسن پور بهزاد آهون محمد رئیسی  

آثار الهه عظیمی

آگوست 19, 2016 0

آثار الهه عظیمی را در تصاویر زیر مشاهده می کنید. تنوع خطوط، ترکیب بندی مناسبی را در طراحی های زیر شاهد هستیم. شناخت مبانی هرهای بیشتر بخوانید

1 2 3 11