Black Mountain College

این مفهوم زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد.

بلک مونتن کالج: Black Mountain College

 بلک مونتن کالج 1933- 1957 با همان هنرمندان و معلمان باهاوس اما در امریکا فعالیت داشت که در جنگل بسیار زیبا قرار واقع شده است. اصلی ترین شخص در این مدرسه یوزف البرس  و انی البرس  که رهبر مدرسه به حساب می آید.هدف این مدرسه زیر رو کردن نظام آموزشی است، مثل باهاوس اما بسیار تجربی تر از باهاوس عمل می کرد. یکی  از حلقه های جدی پیوند مدرنیسم و لیت مدرنیزم کالج بلک مونتین است.

Black Mountain College

1

جان کیج

John Cage

2

مرس کانینگهام

Merce Cunningham

Choreography By Chance

به جز جان کیج شخصیت دیگری در انجا بود به اسم مرس کانینگهام در این مدرسه در عرصه رقص فعالیت داشت و رقص با شانس را به وجود آورد که یاد آور شانس در سورئالیسم است.

سورئالیسم یکی از منابع تغذیه کننده ی گروه رقص با شانس است که توسط هنرمندان تجربه گر دهه50 دنبال می شود.

سورئالیسم بر هنرمندان اکسپر انتزاعی نیز تاثیر گذاشته است. در اکسپرسیونیسم انتزاعی یک بیان فرمال پیدا می کند در اینجا یک بیان آوانگارد پیدا می کند.

:Choreography By Chance

1- رقص پیش  بینی نشده است.

2- روند خطی هارمونیک ندارد.

3- گسست ها ی پیوسته در کل اجرا اتفاق می افتد.

4- مهم تر از همه این ها چند رسانه ای هستند. التقاطی بین موسیقی نقاشی رقص و تئاتر است.

5- خروج  از چارچوب بوم توسط حرکت و کنش  دنبال می شود.

4دقیقه و 33ثاتیه سکوت:

یکی مشهورترین اجراهای جان کیج ” 4دقیقه و 33ثاتیه سکوت” است که در 1952 اجرا کرده است. پشت پیانو می رود و در این فاصله کاری انجام نمی دهد.

کیج متاثر از تفکرات ذن-بودیستی است. فعالیت بخشیدن به سکوت، با لهجه ی مینی مالیستی.

این عنصر منفی همه ماجرا شده است.

در واقع سکوت مطلق نیست. در دهه 80 باز اجرا شده است. مردم صدای محیط را گوش می دادند. صدای خش خش لباس ها صدای هم همه، صبر کردن طولانی. ارجاع دادن به عناصر فرا ملی مثل:

1- گوگن به تاهیتی می رود.

2- کیج به ذن و بودیسم می رود و پیوندش با شوئنبرگ و استراوینسکی بر قرار کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.