آرته پوورا

آرته پوورا زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد.

ایتالیا:

ایتالیا در هنر معاصر چهار حضور دارد:

1-  متافیزیک ،دکریکو 2- فوتوریسم3- آرت پوورا 4-ترنس آوانگاردیزم

ایتالیا تلاش کرد که خودش را آپ دیت کند. اما با عجله می خواهد مثلا فوتوریسم سر از فاشیسم در آورد و بحران های کلیدی رادر بطن جامعه رقم زد.

در این مرحله نیز دوباره با عجله این کار را انجام می دهد.  نگاهی که هنرمندان به تاریخ سوخته شان دارند  در آرت پوورا خیلی خودش را نشان می دهد. استفاده از آت آشغال در مقابل مرمر میکل آنژ، رویکرد های آنتی آرت در اینجا پیدا می کند.

تلاش برای رسیدن از های کالچر به لو کالچر= نقد بر سنت دیرینه خود.

پیرو مانزونی:

پیرو مانزونی پیشتاز این جریانات است. مدفوع خودش را در قوطی می کند  و برای فروش می فرستد. بسیار رادیکال است. واکنش روشنی علیه مادی شدن و شی شدگی اثر هنری است. او بسیار رادیکال است. دیگر آثارش مانند فرو ختن هوا و فروختن امضا روی بدن انسان.

مهمترین ویژگی:

مهمترین ویژگی آثارش آوانگاردیزم رادیکال توهین آمیزش که از دوشان به ارث برده نیست بلکه تاکیدش بر ماده پیش پا افتاده و فاسد شدنی است که منجر می شود به ظهور آرت پوورا( هنر فقیر= نه به معنی مالی بلکه به معنای کیفیت ماده که از مواد فاسد شدنی استفاده می کند. ) که  باعث ورود ایتالیا به صحنه هنر بعد از فوتوریسم است.

آرت پوورا

آرت پوورا هنر فقیر نه به معنی مالی بلکه به معنای کیفیت ماده که از مواد فاسد شدنی استفاده می کند. ایتالیایی است اما غیر ایتالیایی هم داریم.

این نام توسط جرمانو کلانت ، کیوریتور و منتقد هنری  در دهه 60 ابداع شد. وجه رمنتیک در اثار آرت پوورا وجود دارد. بازگشت به طبیعت به خامی یا پیشا مدرن.

گروه  آرت پوورا Arte Povera

ماریسا مرس

Marisa Merz

1

جانسن کنلیس

Jannis Kounellis

2

ماریو مرس

Mario Merz

3

جووانی انسلم

Giovanni Anselmo

4

جوزف پنن

Giuseppe Penone

5

لیچیان فابرو

Luciano Fabro

6

میکل آنجلو پیس‌تولتو

Michelangelo Pistoletto

7

جانسن کنلیس:

بهترین نمونه آرت پوورا است. آثاری که در مرز نقاشی و مجسمه قرار می گیرد. با زغال و دوده نیز کار می شود. بازی های مینی مالیستی با عناصر ساده دارد.

اسب داخل گالری می کند و رسما تبدیل به اسطبل می کند.

 جوزف پنن:

ارتباط طبیعت با انسان، زمختی برهنگی و طبیعی بود آشتی بین کالچر و نیچر مد نظر دارد.

وجه رمنتیک در آثار آرت پوورا وجود دارد. بازگشت به طبیعت به خامی یا پیشا مدرن.

ماریسا مرس:

1- ماریسا مرس خیلی از شاخه های خشک درختان،

آثار موقتی است و می توان جمع کرد و جایی دیگر به شکل دیگری انجام داد.

2- در آثارش جنبه های وجود دارد که ما را به پراسس آرت می رساند روند هنر اولویت دارد تا محصول نهایی

3- درآثار خانه های اسکیمویی رویکرد رمنتیک دارد، گریز از فرهنگ معاصر و تقابل با سبک بین الملل در معماری در آثارش نشان می دهد.

4- حس تعلیق و تضاد با معماری ایتالیایی برایش مهم است.

5- استفاده از سازه هایی با آت آشغال، نئون و شیشه که پیام های سیاسی دارد.

میکل انجلو پیسولتو:

 آینه عنصر کلیدی است. تضاد بین مجسمه کلاسیک و معاصر

لوچیانو فانتو:

ورق های طلا استفاده ی کند و از وجه پوورا بیرون می آید. فرزند ناخلف آرت پوورا هستم.

جیوانی انسلمو:

استفاده از مرمر که بینش کاهو می گذارد. بعد از مدتی فاسد می کند و مجسمه تغییر می کند. و از بین می رود.

پراسس آرت:

پراسس آرت از بطن این جریان به وجود می آید.

لیندا بنتلیست-اوا هسه- ریچارد سرا- روبرت ماریس- بروس نومن- هنرمندان پراسس ارت.

وصل می شود به آرت پوورا- لند آرت به خاطر استفاده از اشیائ غیر متعارف

لیندا بنتلیست:

 بهترین آثار پراسس آرت(هنر فرایند) در اثار اوست. شکل گرفتن اثر کاملا منعکس می شود در محصول.

عناصر= جاذبه ،حرکت در آثار است. لخت می نشست و تبلیغ نمایشگاهش می کرد.

مجسمه ساز های انگلیسی از ماده استفاده می کنند. تونی کرا. ویندرو- دیوید مانک –  دبرا بایلد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.