اکشنیسم

این مفهوم به عنوان زیر مجموعه پرفورمنس آرت مطرح می شود.

شرایط اجتماعی آمریکا:

اوایل دهه 60 میلادی خوشبینی در نسل جوانان دیده می شد. اما اواخر دهه 60 به دلیل جنگ ها و اتفاقات دیگر نسل جوان رادیکال تر شد و به نوعی بن بست را پیش روی خود می دید.

 در جنگ جهانی دوم، سه قدرت بزرگ فاشیست، کمونیست و لیبرال وجود داشت. کمونیست و لیبرال باهم متحد شدند و فاشیست را شکست دادند. بعد از جنگ جهانی دوم کمونیست که شامل شوروی و چین بود و لیبرال که شامل آمریکا بود دو قطب بزرگ جهان شدند. شوروی می خواست کشورهای کمونیستی را زیاد کند. چین، کوبا، کره نیز به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. ویتنام نیز کم کم داشت به دست آن ها می افتاد.

جنگ ویتنام از 1965شروع شد و در وهه اول جنگ داخلی بین قسمت جنوبی و شمالی بود. قسمت شمالی به سمت چین و کمونیست گرایش داشت. اما در ادامه به یکی از عناصر جنگ سرد تبدیل شد.

با انقلاب تصویری که در دهه 60 اتفاق افتاد. تصاویر جنگ به درون خانه ها رفت و باعث شد که مردم از خشونت جنگ مطلع شوند. این مسئله باعث به وجود آمدن جنبش های اعتراضی ضد جنگ در آمریکا شد.

به عنوان مثال در این عکس از Nick Ut دختربچه برهنه دست ها نیمه باز همراه با چهار بچه به سمت ما  می دوند. بمبی به نام نپال که آتش زا است منفجر شده است این بمب ماده نارنجی رنگ لزجی تولید می کردند و هنگامی که روی پوست می ریزد شروع به گداختن پوست می کند به همین دلیل دختر بچه لباسش را در آورده و در حال دویدن است. پس زمینه عکس شما شاهد تصویر روشنی از نابودی هستید. عدم توجه سربازان به این کودکان نیز درد و فاجعه جنگ را افزایش می دهد. این تصویر یاد آور اثری از مونک به عنوان جیغ است با این تفاوت که این تصاویر واقعی است.

 nick-uts-1972-vietnam-war

و همچنین این عکس از Eddie Adams نیز فاجعه آن دوران را نشان می دهد.

eddie-adams-vietnam-war

 جنبش های دانشجویی در  آمریکا تصمیم داشتند جلوی جنگ ها را بگیرند. آن ها در فضای شهری همزمان با جنگ هشدار می دادند. انبوهی از اعتراضات و انرژی های نسل جوان به مرور تبدیل به حرکات رادیکال تر می شد.  هنرمندان نیز متاثر از این دوران گرایش  بیشتر به بخش آوانگارد مدرنیسم نشان می دادند.

اعتراضات داخلی آمریکا فقط برای جنگ ویتنام نبود بلکه مواردی چون هویت قومی، جنسی و نژادی را نیز در بر می گرفت. جنبش سیاه هان، جنبش فمنیزم و …در این دوران اوج گرفتند. ماترین لوترلینگ در 1369 ترور شد.

در این دوران انبوهی از جنبش های رادیکال به وجود می آید که باعث می شود مجموعه اتفاقاتی در هنر بیافتد که متاثر از این جریانات بیشتر جنبه کنشی دارند و بر عکس این قضیه نیز صادق است جنبش هایی هنری مثل هپنیگ نیز در فعالیت های دانشجویی تاثیر گذار بوده است.

ریشه بادی آرت و پرفورمنس:

به طور کلی مجموعه فعالیت هایی که فرد از بدن خود برای بیان مسئله ای استفاده می کرده ریشه در ابتدای تاریخ دارد. قبایلی که مراسم ها و آیین هایی برگزار می کردند و اعمالی از قبیل نقاشی روی بدن، سوراخ کردن بدن، تتو و … داشته اند از این گونه هستند.

اگر نقاشی درون غارها را بزرگان قبیله برای مراسم آیینی می کشیدند. می توان بادی آرت و پرفورمنس آرت را نیز به آن مفهوم ارتباط داد. لند آرت نیز می تواند به این مفهوم تاریخی پیوند داد. مجموعه فعالیت های بدنی برای آیین ها و مناسک به انسان های اولیه باز می گردد.

ریشه بادی آرت و پرفورمنس را در هر دو جنبه مدرنیست نیز می توان جستجو کرد.

1- در فضای آوانگارد فوتوریست ها و دادایست ها انبوهی از این گرایش ها وجود دارد.

2- در قلب گرایش فرمالیست نیز مثل اکپرسیونیسم انتزاعی این گرایش ها وجود دارد.

الن کیپرو بنیان گذار هپنینگ، می گوید اکشن پینتیگ یا اکپرسیونیسم انتزاعی روی هپنینگ تاثیر گذاشته است.

بادی آرت و پرفورمنس نیز رگه ای اکسپرسیو دارد و به نوعی اکسپرسیونیسم سه بعدی است.

فرایند پرفورمنس شدن

اکسپرسیو انتزاعی جکسن پالک

اکشن و استفده از قلمو

نوریالیس ایف کلین

قلمو روی بدن رنگ می گذارد و بدن قلم مو می شود.

بادی آرت گون تر بروس

روی بدن اثر خلق می شود. بدن مکان تولید می شود.

پرفورمنس ویتو اکونچی

مکان تولید هر جا می تواند باشد و بدن یک از ابزار تولید می شود. می تواند هیچ رننگ یا عناصر هنری نداشته باشد.

جکسن پالک برای خلق اثر از کنش بدن استفاده می کند و رفتاری بسیار قاطع و جدی دارد. اکشن یک پدیده عام است در بدنه مدرنیست است.

در نوریالیسم باز ایف کلین را داریم که مشابه پالک از بدن استفاده می کنند. ایف کلاین از بدن به عنوان قلم مو استفاده می کند و روی بوم غلت می دهد.

اما اندی وارهول با برخی مضامین پرفورمنس ارتباط بیشتری برقرار میکند و این پدیده با بازی پیوند بیشتری دارد تا اکشن. او مسئله هویتی را نیز مطرح میکند و مقدمه چیزی را فراهم می کند که بدن تبدیل به کارماده هنری می شود.

هنرمندان اکشنیسم:

1962-mid-1970

Action/ Actionism

 

1

هرمان نیچ

Hermann Nitsch

2

اتو مول

Otto Muhl

3

گونتر بروس

Gunter Brus

4

یوزف بویز

Joseph Beuys

Hermann Nitsch

1- گرایش پر رنگ اکسپرسیونیسمی در این اثر دیده می شود.

2- زنده کردن آیین ها و مناسک سنتی به خصوص آیین ديونوسيوس که یک جور رفتار بسیار آزادنه و بعضا خشن توام با میگساری برای ديونوسيوس “خدای شراب” اتفاق می افتاد.

قربانی کردن و قربانی شدن خون ریختن  بسیارمهم است که در این اثر خود هنرمند قربانی شده است. و گرایش مسیح وار و بر افراشتن صلیب دارد.

3- گرایش دینی و نماد پردازی مسیحی دارد که مشابه اتفاقات اوایل قرن 20 است. در آن سال های اولیه قرن 20نیز گرایش های دینی وجود داشت. این دو زمان به لحاظ اجتماعی نزدیک به هم هستند. اما در اینجا به صورت رادیکال تر است. قبلا در چارچوب بوم بود مانند ژرژ رئو سوتین نولده و بکمان امروزه با عنصر واقعیت و رادیکال تر اتفاق افتاده است.

soutine_flayed_ox-1926

images

nolde_crucifixion-1912                                                                                            nolde                                                                                    beckmann                                                        Soutine

نقش آوانگارد به مصابه  شهید که اثر پیغمبر نولده را به یاد می آورد. در واقع قربانی شماره یک هنرمند و آوانگارد است که به صلیب کشیده شده است.

نیچ تم قرمز را روی بوم می آورد که بیشتر جنبه اقتصادی داشت.

hermann-nitsch 

Otto Muehl

از رادیکال ترین هنرمندان است. اتفاقات از زندگی واقعی این افراد وارد هنر می شود.

پرفورمنس خوب پرفورمنسی است که مردم را تحریک کند که در آثار مول وجود دارد.

otto-muehl-a-ts-1978-foto-di-mario-sillani-3

Gunter Brus

خودش را به بوم مجسمه زنده تبدیل می کند  و نقاشی می کند و در نهایت عکس می گیرد.

در بادی آرت، بدن مکان تولید هنر است. اما در پرفورمنس بدن مکان هنر نیست. بیلکه بدن خودش یکی از عناصر مکان است و مکان می تواند هرجا باشد.

gunter-brus

Manipulated photograph

ابتدا هنرمند عکس می گیرد و سپس روی عکس نقاشی می کند. تلفیق هنرها در فلاکسس به اوج خود رسید و اینجا یک گام جلوتر رفته است.

img_2758

Joseph Beuys

در سبک یا جنبشی نمی گنجد اما مهمترین آثارش در پرفورمنس است.

مهم ترین هنرمند در لیت مدرن است. چرا؟

1- چون یک سرباز نازی بود. هواپیمایش در کریمه سقوط می کند. توسط برخی از اقوام بومی تیمار می شود. پرسه تیمار داریش مثل استفاده کردن از ورقه های طلا، گونی، موم، عسل، پی و چربی های مختلف او را با رسوم بدوی آشنا می کند. این اتفاق مشابه اتفاقی که برای گوگن در جزیره تاهیتی می افتد با این تفاوت که برای گوگن خود خواسته بوده است. و در نهایت هر دو هنرمند زندگی در یک مکان بدوی را تجربه می کنند.

2- خودش را مجسمه ساز اجتماعی معرفی می کند. مجسمه غیر مادی است.

3- معلم هنر و بسیار فعال در آلمان است. و نسل جوان هنرمندان را آموزش می دهد.

4- خودش را شمن یا کشیش قبیله که ارتباطی با توتم ها دارد؛ معرفی می کند.

5- کاملا نقش آوانگادر دارد. و قابل مقایسه است با مدرنیست اما گسست از مدیوم سنتی دارد.

هنرمند لیت مدرنیسم بخش آوانگارد مدرنیست بدون وجه فرمال را دارد.

اثر: من آمریکا را دوست دارم و آمریکا مرا

Beuys, Joseph America Likes Me and I Like America 1971 Performance Detail

Beuys, Joseph
America Likes Me and I Like America
1971
Performance

او تا اتمام جنگ ویتنام به آمریکا نمی آید اما در آمریکا معروف شده بود. بعد از اتمام جنگ در سال 1974به آمریکا می آید. اما خودش را در نمد می پیچد و عصا دارد. از فرودگاه جان اف کندی نیویورک با آمبولانس او را به گالری بلوک می آورند. او برای مدتی با این گرگ آمریکایی به نام کایوت زندگی می کند. در بعضی از روزها گرگ به او حمله ور می شود و گاهی نیز خودش تحریک می کند. در پایان با هم به زندگی مسالمت آمیزی می رسند. فضای گالری خالی است و دو ستون روزنامه وال استریت ژورنال هست که هر روز 50 نسخه به اضافه می شود. در گوشه نیز کمی فضا برای گرگ در نظر گرفته شده است.

joseph-beuys

1- خودش را در لباس شمن پوشانده است و می خواهد جامعه را پس از جنگ بررسی می کند.

2- روابط بین انسان و گرگ وحشی ممکن است چه برسد به انسان ها با هم.

وقتی بیان سیاسی وجود دارد و اگر حرف تند و رادیکال هست بهتر است که مدیوم را عوض شود چرا که نقاشی شاید زیاد توان بیان های تند را نداشته باشد.

4- ارجاع به حیوانات مثل گرگ

5- مخفی کردن خود را نمد

beuys_coyote_03_full

اثر بعدی:

روی دیوار گالری تابلوهای نقاشی قرار می دهد و ماسک نقره ای می زند و با خرگوش وارد گالری می شود. در ادامه تاریخ هنر را به خرگوش توضیح می دهد.

4- ارجاع به حیوانات مثل خرگوش

5-مخفی کردن خود با ماسک نقره ای

پناه جستن هنرمند به دنیای حیوانات یا دنیای بدوی از کارکردهای هنرمند است و بویز بر این مسئله تاکید دارد.

joseph-beuys1

1 Comment

پاسخ دادن

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.