کَ کِکَ کَکِکَ

یکی از آداب و رسوم مردم حاشیه خلیج فارس ( هرمزگان ) این بوده است که وقتی فردی از دنیا می رفته لباس متوفی را به دریا می دادند و بر این باور بودند که دریا غم واندوه بستگان متوفی را با خود می برد و  روح متوفی را تطهیر می کند. مجموعه  ” کَ کِکَ کَکِکَ ” با اشاره به این رسم دیرین اجرا شده است.

3 4 2 1 5

       <<برای مشاهده سایر  مجموعه های هنر ساحل کلیک کنید>>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.