انسان معاصر2

مجموعه “انسان معاصر2” در ساحل بندر عباس اجرا شده است. وقتی کنار ساحل روی مجموعه “صلح” کار می کردم یک بطری آب معدنی مچاله شده دیدم از آن برای آب آوردن استفاده کردم. شکل مچاله شدن به صورتی بود که فیگور انسان را تداعی می کرد.این بطری سر آغاز این مجوعه شد. بطری ها در اندازه و طراح های متفاوت جمع آوری شد و با حرارت به شکل اندام انسان و شکل های دیگر آماده و سپس رنگ آمیزی شد  و در نهایت در ساحل به اجرا در آمد.

7 12 8 6 10 5

 <<برای مشاهده سایر  مجموعه های هنر ساحل کلیک کنید>>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.