دوخت برقع شیله ای

برقع شیله ای: پارچه ی برقع را با رنگ های بَراقی به نام «شیل برقع» که یک نوع رنگ شیمیایی است؛ رنگ می کنند. شیله را به صورت چهارگوش برش می زنند و چشمی ها را با قیچی ایجاد می کنند و در نهایت دوخت انجام می شود. در تصاویر زیر به صورت کلی مراحل دوخت آمده است.

«برای مشاهده تصاویر کلیک کنید»

برای مشاهده موزه برقع اینجا کلیک کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.