پُست‌امپرسیونیسم

پست امپرسیونیسم post_ impressionism [پسا امپرسیونیسم ].

اصطلاحی نه چندان روشن و دقیق درباره آثار هنرمندانی چون سزان ، وان گوگ ، و گوگن، که در برابر نقاشی امپرسیونیست واکنش نشان دادند .این اصلاح نخستین بار توسط راجر فرای به کار برده شد ( 1910)، معرف سبک معینی نیست ؛ بلکه شیوه های مختلفی را شامل می شود که سبب اهمیت دادن به صراحت فرم و استحکام ساختار و یا تأکید بر بیان درونی به مدد رنگ و شکل از طبیعتگرایی امپرسیونیسم فراتر رفته و راههایی برای تحول نقاشی در سده بیستم گشوده اند .

دایره النعارف هنر، رویین پاکباز

پست امپرسیونیسم: این اصطلاح در باره گرایش های مختلفی در نقاشی به ویژه در فرانسه که در ادامه امپرسیونیسم یا به عنوان واکنشی در برابر آن در فاصله زمانی حدود 1880 تا 1905 وجود داشت به کار رفته است. این اصطلاح را نخستین بار راجر فرای نقاش و منتقد انگلیسی در عنوان نمایشگاهی به کار برد که در1910- 1911 در گالری های گرافتن در لندن بر پا شد و فرای آن را نمایشگاه مانه و پست امپرسیونیست ها نامید در این نمایشگاه عمدتآ آثار سزان . گوگن و ونگوگ که سه شخصیت محوری پست امپرسیونیسم به شمار می آیند به نمایش گذاشته شد. پست امپرسیونیست ها به گونه ای کاملآ متفاوتی از یکدیگر در برابر ناتورالیسم بازتابیده در کار امپرسیونیت ها وتآثیرگیر های لحظه ای آن ها از طبیعت واکنش نشان دادند. سزان که می خواست از امپرسیونیسم چیزی استوار و پایدار همچون هنر موزه ها بسازد. دل مشغول ساختار تصویری بود. به این سبک نو- امپرسیونیسم و پس- امپرسیونیسم هم گفته می شود. هنرمندان این سبک عبارتند از: سزان سورا تلوز-لوترک گوگن وان گوگ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.