فوویسم

فو وها: LES FAUVES : fauvisme

فوویسم، نخستین جنبش مهم در نقاشی سده بیستم به شما می آید. اهمیت آن در ترکیب برخی جنبه های صوری نقاشی پست امپر سیونیسم و دربهره گیری جسورانه از رنگ ناب – آزادسازی رنگ از کارکرد توصیفی محض و تاکید بر ارزشهای تزئینی و بیانی آن – بود. فووها به معنای وحوش، نقاشان جوانی بودند که به سبب گرایشهای اسلوبی همانند، طی چند سال با یکدیگر همکاری داشتند. نخستین تصویرهای فوویست را ماتیس آفرید(حدود 1899) و او همواره برجسته ترین عضو گروه بود.

در نمایشی که این نقاشان در سالن پاییز برگزار کردند (1905)، لویی وسل – روزنامه نگار و منتقد- این نام را بر آنها نهاد. (او حضور تندیس یک کودک به شیوه رنسانس پیشین را در جوار نقاشی های آنان بهانه قرار داد، و با لحن تحقیرآمیزی این جمله را نوشت: ) دوناتلو در میان وحوش.گروه فووها از تجمع سه دسته نقاش پدید شد:

شاگردان گستاو مرو مجتمل بر ماتیس، مارکه، روئو، مانگن، کاموآن، پویی; ولامینک و درن، که از شاتو آمدند; دوفی براک، فری ئس، که از لوهاور آمدند. دونگن- نقاش هلندی –  با آنها همکاری کرد. اینان کمابیش از وانگوگ، گوگن، نئوامپرسئونیستها و سزان اثر گرفته بودند. بارزترین ویژگی  نقاشی آنها کار بست اختیاری رنگهای تند برای تجسم کیفیت های عاطفی و تزیینی- و گاه برای فضا سازی به روش سزان – بود. جز این، چندان برنامه مشخصی نداشتند.

این جنبش در نمایش های گروهی سالن پاییز، و سالن مستقلان به اوج شکوفایی خود رسید. فوویسم برای بیشتر اعضای گروه فقط مرحله ای گذرا در هنرشان بود.و چندی نگذشت که هر یک از آنان به شیوه ای یکسره متفاوت گرایید. برخی هنرشناسان ، زیبایی شناسی فوویسم را جلوه خاصی از اکسپرسیونیسم  میدانند که در فرانسه ظاهر شد.

پاکباز: دایره المعارف هنر

فوویسم نخستین سبک نقاشی در جنبش های پیشتاز هنر اروپا بود که بین سال های1898 و 1908 در فرانسه پا گرفت و تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. ویژگی این سبک استفاده از رنگ های خالص و تابناک است که به گونه ای مستقیم و پرخاشگرانه به کار گرفته می شوند. فوو ها همچون امپرسیونیست ها به طور مستقیم از روی طبیعت نقاشی می کردند. ولی در کار آن ها نوع واکنش بیانگرانه قوی در برابر سوژه هایی که نقاشی می کردند دیده می شد. منتقدی به نام لویی وسل به علت خشونتی که در کار این نقاشان دید. آن ها را   فووها ( یعنی وحوش) نامید. آندره دورن و موریس دو ولامنگ به همراه ماتیس هسته اصلی گروه فووها بودند. این گروه در شکل گیری اکسپرسیونیسم آلمان تآثیر عمده داشت. 

<<برای مشاهده سایر سبک های هنری کلیک کنید>>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.