آموزش طراحی ابزار طراحی

مداد های طراحی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

1- مداد های نرم و پر رنگ B

2- مداد های معمولی HB

3- مداد های خشک و کم رنگ H

 1- مداد های با نوک نرم و پر رنگ تر: این نوع مدادها دارای نوکی پهن تر نسبت به سایر مداد ها هستند، نوک آن ها کاملا مشکی و پر رنگ می باشد. وقتی با این نوع مداد ها طراحی می کنید متوجه نرمی نوک آن خواهید شد. مشخصه اصلی این مدادها حرف B است، که روی بدنه مداد درج شده است و با شماره های مختلف درجه بندی می شوند.

2- مداد های با نوک معمولی: این نوع مداد ها را همه جا می توان پیدا کرد، اگر به نوشته روی اکثر مداد ها توجه کرده باشید حرف HB را حتما روی مداد دیده اید. این مداد زبری متوسط دارد و در بیشتر طراحی ها کاربرد خواهد داشت.

3- مداد های با نوک خشک و کمرنگ تر: دسته سوم مدادها دارای نوکی نازک تر نسبت به سایر مداد ها هستند، نوک آن ها نسبتاً کمرنگ می نویسد. وقتی با این نوع مداد ها طراحی می کنید متوجه زبری و خشکی نوک آن خواهید شد. مشخصه اصلی این مدادها حرف H است، که روی بدنه مداد درج شده است و مانند مداد های B با شماره های مختلف درجه بندی می شوند. شماره های مدادها از زبری به نرمی به ترتیب زیر می باشد: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, 1B, HB, 1H, 2H, 3H, 4H…

Picture1  کاتر برای برش مداد طراحی b که ضخامت بیشتری دارد مناسب تر از مدادتراش است.Picture7

  ماژیک، لاک غلط گیر، مسواک و راپید از جمله وسایلی هستند که می توان برای طراحی استفاده کرد. Picture6  طراحی آب و مرکب از جمله تکنیک هایی است که در طراحی به کار می رود. Picture3  پالت برای ساختن درجات خاکستری هنگام استفاده از مرکب در طراحی بسیار مناسب است. Picture5

  قلموی تخت و گرد هر دو برای طراحی با آب مرکب مناسب است اما طراحان بیشتر از قلموی گرد استفاده می کنند.Picture4  از جمله دیگر ابزاری که برای طراحی استفاده می شود زغال طراحی است که تنوع زیادی دارد اما به صورت کلی دو نوع فشرده و معمولی در بازار وجود دارد زغال فشرده پر رنگ تر و با کیفیت تر از زغال معمولی است.Picture2  <<برای مشاهده سایر بخش های طراحی کلیک کنید>>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.