اندرس زُرن

اندرس زُرن: Anders Zorn

طراحی های او با خطوط بسیار متنوع و پر قدرت فضایی بسیار زیبایی را به وجود آورده است. طراحی فیگور در ترکیب بندی های متفاوتی به کار رفته است.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.