نابود

توا

نابود

هرکه دا

نابود

ز دانش دل پیر  بر

نابود

 

برای مشاهده سایر اشعار کلیک کنید

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.