نووُ رئالیسم

اکتبر 29, 2016 0

Nouveau Realisme این جنبش زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد. nouveau realism را منتقد پیر رستانیPierre Restany  نام گذاری می کند.  این جنبش در بیشتر بخوانید

هنر زننده

اکتبر 28, 2016 0

این جنبش زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد. فانک آرت: funk art فانک= خرت و پرت لاشه، زننده، چیزی که شما را پس می بیشتر بخوانید

1 2 3 13