مجموعه طراحی 1374

ژوئن 27, 2015 0

گلچینی از مجموعه طراحی های احسان میرحسینی در سن ده سالگی که در سال 1374 کشیده شده است. این مجموعه طراحی ها شامل طراحی چهره، بیشتر بخوانید

گفتگو بدون عنوان!

ژوئن 20, 2015 2

احسان میرحسینی متولد 1364،کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه شاهد تهران است. هنرمندی که خود را غرق در دنیای خط ها و رنگ ها کرده است. بیشتر بخوانید

1 2 3