هنر اجرا

اکتبر 1, 2015 0

هنر اجرا: پرفورمنس آرت، Performance  art برای درک مفهوم پرفورمنس بهتر است که نوشته های زیر را به عنوان مقدمه و پیشینه پرفورمنس مطالعه کنید. بیشتر بخوانید

1 7 8 9