گِشتالت

ژانویه 17, 2017 0

گِشتالت gestalt[آلمانی ][هیئت،صورت کلی ]. اصطلاحی که به مکتب روانشناسی چون ماکس وِرتهایمر، کورت کُفکا و ولفگانگ کُلِر اطلاق می شود. نظریات این مکتب در بیشتر بخوانید

هنرزیبا

ژانویه 16, 2017 0

هنرزیبا:fine art اصطلاح (هنر زیبا) در رده بندی هنرها چندان قدیم نیست.در سده سوم میلادی فیلستراتوس [مهمتر] هنرها – شعر.موسیقی. نقاشی.و پیکره سازی – را بیشتر بخوانید

جبهۀ جدید هنر

ژانویه 14, 2017 0

جبهۀ جدید هنر: frontenuovodelle arte [ایتالیایی]. جنبشی که پس از جنگ جهانی دوم توسط نقاشان و پیکره سازان ایتالیایی مخالف سنّت و هواخواه پیوستن به بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 21