منریسم

مارس 1, 2017 0

منریسم MANNERISMشیوه گرایی. در قرن هفدهم در هنر و ادبیات پدید آمد و نوعی فاصله گیری از کلاسی سیسم رنسانس بود. 1- کاربست تصنعی, افراطی بیشتر بخوانید

روکوکو

فوریه 13, 2017 0

روکوکو یک سبک و جنبش هنری فرانسوی است که از قرن 18 شروع شده است و شامل موارد زیر است 1 – نقاشی 2 – بیشتر بخوانید

جان بیکن

فوریه 8, 2017 0

جان بیکن:John Bacon (sculptor) (پیکره ساز انگلیسی،1740-1799) در ساختن مجسمه برای مقبره ها و بناهای تاریخی معروفیت داشت. به قالبگیری ظرفهای چینی نیز می پرداخت. بیشتر بخوانید

1 2 3 21