هنر هخامنشی

فوریه 5, 2017 0

هنر طراحی هخامنشی هنری ترکیبی ـ تلفیقی و با عظمت و شکوه است . یکی از نقوش مهم و بر جای مانده ، ستونی منقوش بیشتر بخوانید

نقاشی نوگرا

سپتامبر 28, 2015 0

نقاشی نوگرا: نفوذ گسترده ی گرایش های نقاشی مدرن به داخل ایران همزمان با جنگ جهانی دوم و به موازات رفتن رضا شاه از ایران بیشتر بخوانید

نگارگری جدید

سپتامبر 28, 2015 0

نگارگری جدید: در اوایل حکومت رضا شاه تلاش هایی برای احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی صورت گرفت.در ارتباط با نگارگری در اوایل حکومت رضا بیشتر بخوانید

1 2 3 4