فوتوریسم

اکتبر 1, 2015 0

فوتوریسم: Futurismo فوتوریسم جنبشی هنری بود با تعلقات سیاسی که در 1909 در میلان به وسیله مارینتی شاعر ایتالیایی پایه گذاری شد. این جنبش در بیشتر بخوانید

فوویسم

اکتبر 1, 2015 0

فووها: LES FAUVES : fauvisme فوویسم، نخستین جنبش مهم در نقاشی سده بیستم به شما می آید. اهمیت آن در ترکیب برخی جنبه های صوری بیشتر بخوانید

اکسپرسیونیسم

اکتبر 1, 2015 0

اکسپرسیونیسم: Expressionism این اصطلاح معنای وسیع-و چون یک روش هنری-برای توصیف اثاری به کار میبرند که هنرمند در انها,به منظور بیان عواطف یا حالات درونی,دست بیشتر بخوانید

نقاشی نوگرا

سپتامبر 28, 2015 0

نقاشی نوگرا: نفوذ گسترده ی گرایش های نقاشی مدرن به داخل ایران همزمان با جنگ جهانی دوم و به موازات رفتن رضا شاه از ایران بیشتر بخوانید

1 19 20 21 22 23 25