هنر قومی

ژانویه 5, 2017 0

هنر قومی: FOLKART 1-بنوعی  هنر  سنتی، که ریشه در شیوی زندگی مردم عادی یک کشور یا یک ناحیه  دارد . شامل اشیایی است که به بیشتر بخوانید

شن نگاری

دسامبر 28, 2016 0

شن نگاری(نقاشی با ماسه):Sandpainting اسلوب نقش اندازی با شنهای رنگین, که در میان سرخپوستان شمال امریکا (همچنین,در تبت,ژاپن وبومیان استرالیا), در ارتباط با ایینهای مذهبی بیشتر بخوانید

باربیزن

دسامبر 26, 2016 0

باربیزن: barbizon جمعی از منظره نگاران فرانسوی که نام دهکده باربیزن  واقع در کناره جنگل فنتن بلو حومه پاریس بر آنها نهاده شد. تئودر روسو بیشتر بخوانید

1 2 3 4 22