پستر poster

دسامبر 29, 2016 0

پستر poster [فرانسوی : آفیش ] . گونه ای از هنرهای گرافیک است با سابقه بسیار قدیم در تخته اعلان ، آگهی دستی ، برگه بیشتر بخوانید

پابلو پیکاسو

دسامبر 11, 2016 0

پابلو روئیس پیکاسو (به اسپانیایی: Pablo Ruiz Picasso) نقاش، طراح صحنه، پیکرتراش، گراورساز و سرامیک کار اسپانیایی و به دلیل جستوجوگری، نو آوری، پر کاری بیشتر بخوانید

رلف گوینگز

دسامبر 8, 2016 0

رلف گوینگز:Ralph Goings نقاشی های او زیر مجموعه سوپرئالیسم قرار می گیرد. او با دقت و مهارت کم نظیر طبیعت بی جان های زیادی را بیشتر بخوانید

Walter De Maria

نوامبر 11, 2016 0

آثار رابرت والتر د مریا زیر مجموعه لند آرت می باشد. والتر د مریا: Walter De Maria او یکی از هنرمندان برجسته لند آرت است. بیشتر بخوانید

1 2 3 4 13