حماسه دریا

فوریه 8, 2011 0

در این حاشیه که همیشه متنِ حاشیه است دریا همیشه وسعتی از برکت بوده در این شعر سروده شده در نیمه شبِ حاشیهِ چشمانِ تو بیشتر بخوانید

1 31 32 33