نقطه در عکاسی

فوریه 29, 2016 0

نقطه ساده ترین و تجزیه ناپذیرترین عنصر در ارتباط بصری است. طبیعی ترین و معمول ترین شکلی که می توان برای نقطه قائل شد گرد بیشتر بخوانید

نقطه در نقاشی

فوریه 29, 2016 0

کاربرد نقطه در نقاشی را در تصاویر زیر ببینید.   برای مشاده تصاویر در اندازه بزرگ روی تصاویر کلیک کنید. «برای مشاهده مبانی هنرهای تجسمی بیشتر بخوانید

1 2 3 4 7