گفتگو بدون عنوان!

ژوئن 20, 2015 2

احسان میرحسینی متولد 1364،کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه شاهد تهران است. هنرمندی که خود را غرق در دنیای خط ها و رنگ ها کرده است. بیشتر بخوانید

1 2 3