کنفرانس مقاله برقع

ژانویه 5, 2017 0

کنفرانس مقاله پذیرفته شده در همایش انسان شناسی تصویر که در سالن همایش های دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ارائه شد. این مقاله توسط احسان بیشتر بخوانید

اجرای همساز

نوامبر 25, 2016 0

اجرای همساز در نمایشگاه سومین جشنواره “هنر برای صلح”، فرهنگسرای نیاوران، تهران- 1394 . در زیر تصاویری از این اجرا را مشاهده می کنید.

1 2 3 4 5 34