اجرای همساز

نوامبر 25, 2016 0

اجرای همساز در نمایشگاه سومین جشنواره “هنر برای صلح”، فرهنگسرای نیاوران، تهران- 1394 . در زیر تصاویری از این اجرا را مشاهده می کنید.

1 2 3 4 35