جانسُن کُرنلیوس

ژانویه 18, 2017 0

جانسُن Johnson[جَنسِنز] کُرنلیوس (نقاش فلاندری،1593-1661).Cornelius Johnson در لندن متولد شد و چند سالی در آنجا کا کرد. در چهره نگاری دست داشت؛ و تحت تأثیر بیشتر بخوانید

محمد سیاه قلم

ژانویه 10, 2017 0

استاد محمد سیاه قلم یا غیاث الدین محمد نقاش 1- به احتمال زیاد استاد محمد سیاه قلم نقاش نام آور سده نهم هجری همان غیاث بیشتر بخوانید

فرنسیس بیکن

ژانویه 9, 2017 0

 فرنسیس بیکن: Francis Bacon (نقاش انگلیس، 1909-1992) برای مشاهده آثار او اینجا کلیک کنید. به سبب شیوه مستقل و شخص اش در تجسم وضعیت فاجعه بیشتر بخوانید

پستر

دسامبر 29, 2016 0

پستر، پوستر: poster [فرانسوی : آفیش ] . گونه ای از هنرهای گرافیک است با سابقه بسیار قدیم در تخته اعلان ، آگهی دستی ، بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 19