روی لیکتن استین

نوامبر 9, 2016 0

روی لیکتن استین: Roy Lichtenstein پاپ آرت به دو قسمت پاپ آرت انگلیسی و پاپ آرت آمریکایی تقسیم می شود. شروع پاپ آرت در آمریکا ریشه بیشتر بخوانید

Michael Heizer

اکتبر 25, 2016 0

آثار مایکل هایزر زیر مجموعه لند آرت می باشد. مایکل هایزر: Michael Heizer مایکل هایزر دومین چهره مهم لند آرت می باشد. او فردی است بیشتر بخوانید

جوزف کورنل

اکتبر 22, 2016 0

جوزف کورنل:Joseph Cornell  1- کورنل يکي از پيشگامان مشهور اسمبلاژ است. در 1903 در نيويورک بدنيا آمد.اسمبلاژ زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد. 2- بیشتر بخوانید

اندی وارهول

اکتبر 17, 2016 0

اندی وارهول:Andy Warhol پاپ آرت به دو قسمت پاپ آرت انگلیسی و پاپ آرت آمریکایی تقسیم می شود. شروع پاپ آرت در آمریکا ریشه درنئودادا دارد. بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 15