جتو آمبر وجودی بندنه

ژانویه 21, 2017 0

جتو آمبر وجودی بندنه: Giotto di Bondone (حدود 1266-1337) برای مشاهده آثار جتو اینجا کلیک کنید. نقاش و معمار ایتالیایی به سبب دستاوردهایش در طبیعت گرایی بیشتر بخوانید

آلبرتو جاکمتی

ژانویه 20, 2017 0

جاکمتی آلبرتو: Alberto Giacometti پیکره ساز، نقاش، شاعر سوییسی،(1901-1966). برای مشاهده آثار او اینجا کلیک کنید. به سبب غنای بصری و فلسفی آثارش، از پیکره بیشتر بخوانید

پال کله

ژانویه 19, 2017 0

کله  KLEE پال (نقاش ،طراح ،معلم و نویسنده سوییسی ،1940-1879) برای مشاهده آثار کله اینجا کلیک کنید.  به سبب نو اندیشی، تخیل آزاد، پرکاری و بیشتر بخوانید

1 2 3 4 19