جانسُن کُرنلیوس

ژانویه 18, 2017 0

جانسُن Johnson[جَنسِنز] کُرنلیوس (نقاش فلاندری،1593-1661).Cornelius Johnson در لندن متولد شد و چند سالی در آنجا کا کرد. در چهره نگاری دست داشت؛ و تحت تأثیر بیشتر بخوانید

پستر poster

دسامبر 29, 2016 0

پستر poster [فرانسوی : آفیش ] . گونه ای از هنرهای گرافیک است با سابقه بسیار قدیم در تخته اعلان ، آگهی دستی ، برگه بیشتر بخوانید

Adolph Gottlieb

دسامبر 22, 2016 0

Adolph Gottlieb نقاش، مجسمه ساز و طراح اکسپرسیونیسم انتزاعی نسل اول بود. آدلف شش ماه در پاریس زندگی کرد و در طی این مدت به بیشتر بخوانید

1 2 3 4 16