یوجین کورمندی

آوریل 14, 2015 0

یوجین کورمندی (1959-1889) هنرمند مجارستانی تحصیلاتش را در آکادمی بوداپست گذارند و سپس برای کار با آگوست رودین و ژان پل لورنز به پاریس سفر بیشتر بخوانید

1 13 14 15