کلاژ و کنستروکتیویسم

سپتامبر 28, 2016 0

کلاژ و تحول کنستروکتیویسم (Constructivism) هنرمندان کنستروکتیویسم از مواد و ابزارهای صنعتی مانند سنگ، پلاستیک، شیشه، فلز  وغیره برای خلق آثار هنری خود استفاده می بیشتر بخوانید

کلاژ و فوتوریسم

سپتامبر 26, 2016 0

کلاژ و تحول هنری فوتوریسم   فوتوریست ها از هنر کلاژ در آثار خود که تاکید بر تکنولوژی، سرعت و یا خشونت بود بسیار استفاده بیشتر بخوانید

کلاژ و دادائیسم

سپتامبر 25, 2016 0

کلاژ در دوران هنر دادائیسم (دادا) هنر کلاژ در دوران دادائیسم به تحولات و تکمل رسید. در این دوران هنرمندانی نظیر هانا هوش (Hannah Höch) بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 9