کلاژ و سورئالیسم

سپتامبر 29, 2016 0

کلاژ و هنر سورئالیسم زیگموند فروید و کارل یونگ (Sigmund Freud – Carl Jung) دو روانشناس، این تحول و سبک هنری را پایه گذاری نمودند. بیشتر بخوانید

کلاژ و کنستروکتیویسم

سپتامبر 28, 2016 0

کلاژ و تحول کنستروکتیویسم (Constructivism) هنرمندان کنستروکتیویسم از مواد و ابزارهای صنعتی مانند سنگ، پلاستیک، شیشه، فلز  وغیره برای خلق آثار هنری خود استفاده می بیشتر بخوانید

کلاژ و فوتوریسم

سپتامبر 26, 2016 0

کلاژ و تحول هنری فوتوریسم   فوتوریست ها از هنر کلاژ در آثار خود که تاکید بر تکنولوژی، سرعت و یا خشونت بود بسیار استفاده بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5 9