هنرمند امروز

دسامبر 14, 2016 0

امروزه دغدغه ی هنرمند دیگر هنر یا حتی اثر هنری نیست بلکه مسئله او شناخته  شدن است .هنرمند امروز -به جز برخی استثناها-. به جای بیشتر بخوانید

مراحل تحقیق

نوامبر 6, 2016 0

چگونه یک تحقیق خوب انجام دهیم؟ برای انجام تحقیق و نوشتن کتاب در زمینه های هنری راه های زیادی وجود دارد در زیر مسیری را بیشتر بخوانید

1 2 3 9