دوخت برقع شیله ای

برقع شیله ای: پارچه ی برقع را با رنگ های بَراقی به نام «شیل برقع» که یک نوع رنگ شیمیایی است؛ رنگ می کنند. شیله را به صورت چهارگوش برش می زنند و چشمی ها را با قیچی ایجاد می کنند و در نهایت دوخت انجام می شود. در تصاویر زیر به صورت کلی مراحل دوخت آمده است.

«برای مشاهده تصاویر کلیک کنید»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.