شیوه هایی برای پرورانده ایده

شیوه های پروراندن ایده از عناصر بسیار مهم در استیتمنت نویسی است. در ادامه مطالبی راجع به آن را مطالعه کنید.

بارش ذهنی:  به این معنا که هر آنچه در ذهن دارید حتی چیزی که فکر می کنید شاید به موضوع و هدف شما ارتباط نداشته باشد را روی کاغذ پیاده کنید. در این مسیر بازیگوشی ذهنی، شوخی با موضوع، اغراق در نگاه و به صورت خلاصه “بازی و لذت” می تواند بسیار کمک کننده باشد.

دسته بندی ایده های نوشته شده: در این مرحله تمام پریشان نویسی ها و ایده های که در بارش ذهنی یادداشت کرده اید را مرتب کنید و لیستی از ایده ها را انتخاب کنید.

انتخاب ایده های مناسب: در این مرحله شما با مرور اهداف و انگیزه های قبلی خود ایده های مناسب تر را گزین می کنید.

آزاد نویسی: در این مرحله شما درباره ایده ای که انتخاب کرده اید مطالبی را به صورت آزاد می نویسید و ایده هایی که به هم نزدیک هستند را به یک ایده تبدیل می کنید .

پرسش‌های ژورنالیستی: پرسش هایی که احتمالا بعد از اتمام اثر از شما خواهند پرسید را از قبل از خود بپرسید این کار هدف و شیوه ی کار شما را شفاف تر خواهد کرد.مثال

1- هدف شما از انتخاب این موضوع چیست؟ 2- چرا از رنگ های گرم بیشتر در آثار خود استفاده کردیه اید؟ 3- فرم های شما بسیار دوار هستند آیا دلیل خاصی وجود دارد؟

قبض و بسط موضوع: پس از تعیین یک موضوع و آزاد نویسی این مرحله می تواند بسیار در ادامه مسیر کمک کند. در این مرحله خذف و اضافه ها صورت می گیرد.

 مشخص کردن مخاطب: شاید کار بسیار سختی باشد که هنگام خلق اثر مخاطب را مشخص شده باشد زیرا اصولا اثر هنری قدرتی دارد که می تواند سلایق مختلف افراد را شامل شود و فراتر از تصور مولف تاثیر گذار باشد اما مشخص کردن مخاطب در جهت دادن به خلق اثر هنری به شما کمک خواهد کرد.

لذت و تجربه زیبا شناسی خود را در هیچ کدام از مراحل بالا فراموش نکنید.  

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.