فلوکسوس

این مفهوم زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد. نام یکی از جنبشهای هنری سده بیستم که به منظور اتحاد اعضای گروههای پیشتاز شکل گرفت،این گروه بین المللی ،به لحاظ سبک، هویتی مشخص نداشت؛ ولی فعالیتهای آن از بسیاری جنبه ها در جهت احیای روح دادا بود.

Fluxus

George Maciunas

جورج ماکرناس

1

George Brecht

جرج برشت

2

Dick Higgins

دیک هینس

3

Yoko Ono

یوکو اونو

4

Wolf Vostell

وُلف وُستِل

5

گروه دوم موسوم به Fluxus که در طول دهه20در حال فعالیت است. فلاکس یعنی تغییر دائمی(سیلان)  

در آلمان 1962 توسط ماکرناس(1978فوت) شروع می شود.

در نیویورک مقر اصلی اش است اما در ژاپن و کالیفرنیا نیز وجود دارد. جنبش بین المللی است.

بونوس، یوزف بویز، ننجن پاک (ویدئو)

فلاکسِز بر می گردد به مانیفست نویسی که یک سنت قدیمی و یونیک مدرن بود. به همین دلیل زیر مجموعه لیت مدرن است.

مانیفست فلاکسِز:

فلاکسِز در پزشکی یعنی ماده ای یا مایع که از احما و احشای بدی بیرون می آید که انفجاری بیرون می زند.

پرچ(پاک سازی به معنی منفی)

بیماری های بورژوازی را پاک کنید.

هنرمند حرفه ای شدن را باید پاک کنید.عدم حر فه ای شدن پس اثاری در قالب عکس یا فیلم از آن وجود ندارد بسیار تجربی بوده است و بعضا روایت هایی مانده است.

هنر مرده را باید از بین ببرید که یادآور فوتوریست است. تقلید هنرمفهومی و آبسترک آرت را باید پرچ کنید و بریزید دور.

بیان روشن رادیکال مدرنیستی و ناب گرایانه در آن دیده می شود.

اروپا محوری نیز باید کنار گذاشته شود.

سیل انقلابی راه انداختن.

اَنتی آرت را از دادا گرفته است.

هنر نباید فقط توسط منتقدین و هنرمندان درک شود بنابراین یک هنر مردمی و توده ای می خواهد.

خاطره های اجتماعی سیاسی و فرهنگی را با هم بپیوندیم.

تک گرایی اش جنبه مدرنیستی دارد.

اهل نوشتن زیاد بودند.

عناصرآوانگارد مدرنیست در آن ها به شدت دیده می شود.

مانیفست این ها خیلی افراطی است و یادآور مانیفست فوتوریست ها است که در نهایت سر از فاشیسم در آورد.

آشارشان راAktion می گفتند.

موسیقی بسیار در این جنبش نقش ایفا می کند. اصل قضیه پیوند رسانه ها است که به آن اینترمدیا می گویند.

اصطلاحInter Media  را Dick Higgins به وجود می آورد که تلفیق رسانه های مختلف است.

یوزف بویز خلبان نازی است. بیشتر متاثراز ماده ها است اما هنرمند پرفورمنس است. اما ارجاع به اشیاء در این متن آورده شده است.

از ماده های فاسد شونده مثل موم، عسل و نمد و.. استفاده می کند

رویکرد نقد ضد سیتم دارد. که توسط دانشجویان در دانشگاه ها نیز عنوان می شد.

1- پیانو،تخته سیاه، دما سنج و نمد

نمدها دو کارکرد دارد 1- دما و صدا ار خفه می کند. خفقان را ارائه می دهد. بعد توسط پیانو و دماسنج تشدید می کند.

نقد نهایی او به نهادهای سلطه است. آن ها بیان می کنند که کنترل و سلطه فقط از طریق پلیس صورت نمی گیرد و بلکه نهادهای آموزشی و رسانه ها نیز می توانند در جهت سلطه  و خفقان گام بردارند.

تصاویر بسیار کم است.

یوکوئونو = هنرمندزاپنی همسر جان لِنُن( عضو گروه بیتلز)- ماکویناس یک رهبر خوب بود نه هنرمند خوب

در یکی از آثار نوشته امریکا تمامی رکوردهای جنایت را رد کرده است.

کیسه برنج را به حرکت در می اورد. برنج ذره ذره می ریزد.

از موسیقی در اسم ها استفاده می شود.

جورج برشت(متفاوت از  برتولد برشت است)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.