آموزش طراحی نکات

شش نکته درباره چگونگی طراحی برای هنرجویان

1-در طراحی می توان چند شکل را به صورت یک شکل واحد نشان داد. در این شیوه بعضی از خطوط حذف می شوند. اصول خاصی برای حذف خطوط وجود ندارد. حذف و اضافه کردن کاملا به میل و تجربه طراح بستگی دارد. در این شیوه با اتصال فرم ها شکل های متفاوت و زیبایی خلق می شوند که حتی خود طراح نیز غافلگیر می شود.

22-3

2- برای اینکه بتوانید ساختار کلی مدل را درک کنید بهتر است که وسط مدل را پیدا کرده و روی کاغذ مشخص کنید.

1 (17)

3- خطوط عمودی، افقی و مورب مدل را مشخص کرده و آن ها را با خطوط کم رنگ به هم وصل کنید. این خطوط در اندازه گیری کلی مدل بسیار به شما کمک خواهند کرد.

1 (18)

4- بهتر است که یک قسمت از مدا را به عنوان الگو در نظر بگیرید و بقیه اشکال را با آن تنظیم کنید.

1 (19)

5- خطوط محیطی و اجزای داخلی یک طراحی را مشاهده می کنید. خطوط محیطی ساده و بدون کنتراست اجرا می شود.

1 (8)

6- شاید در ابتدای شروع طراحی فضای مثبت یا خطوط شکل مهم باشد اما در ادامه فضای منفی و خطوط زمینه بسیار پر اهمیت می شود.

1 (11)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.