برقع نخی

برقع نخی یا برقع سرخ شامل دوخت با چرخ خیاطی و سوزن دوزی با دست روی پارچه ای مشکی رنگ به عنوان زمینه می باشد. برقع ای که با چرخ خیاطی دوخته می شود به «برقع چرخی» و برقع ای که سوزن دوزی می شود به «برقع بلوچی» معروف است. برقع چرخی بیشتر در شهرستان میناب استفاده می شود که به آن « برقع مینابی » نیز گفته می شود.

«برای مشاهده تصاویر کلیک کنید»

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.