آموزش نقش حنا

 5

نقش فوق یک نقش کامل از طرح ساده است. برای شروع یادگیری نقش حنا لازم نیست از طرح های بسیار پیچیده استفاده کرد. بهتر است با نقش ساده شروع کنیم یا طرح کلی را به چند بخش تقسیم کرده و گام به گام پیش برویم که این کار با توجه به سلیقه افراد متفاوت می باشد

1

برای جذاب شدن و یا قشنگ شدن نقش می توان گلبرگ ها بیشتری به آن اضافه کرد. 2

 

به علت خلوت بودن نقش می توان با توجه به سلیقه افراد یا خودتان به دلخواه آیتم هایی به آن اضافه کرد.3

5

 

6

 برای شروع کار و تمرین اولیه نقش از شیشه و یک کاغذ سفید پشت آن پچسبانید. استفاده از کاغذ برای بهتر دیدن نقش کشیده شده است و شیشه برای راحت پاک کردن نقش در صورت تصحیح می باشد.

نقش بستگی به نوع دست و پوست افراد دارد. مثلا برای دست های کشیدهاز نقش های پر نقش و نگارتر استفاده می شود و دست های کوتاه تر (تپل تر) از نقش های ساده و کشیده استفاده می شود

2 Comments

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.