گفتگو با اینستالیشن اتوسا پور حسینی

فاز آخر با امکان توسعه ویدیو به سوی کالبدی مجسمه وار سر و کار دارد. به شکلی که هنگام در گیر شدن  با اثر ، در بیننده تجربه ی غوطه ور شدن و بیرون آمدن را به وجود می آورد و حول تنش میان این دو وضعیت مجزا ، تصاویر متحرک در لحظه ای پدیدار شده و در آنی دیگر از دید پنهان می شوند – جسمیت یافته و تحلیل می روند، گذاری که در نهایت فشاری را بر فضای پیرامون شان اعمال می کند.

IMG-20150924-WA0018   IMG-20150924-WA0019   IMG-20150924-WA0020

با استخراج صداهای تولید شده در فرآیند فیزیکی طراحی ، ادغام این دو تجربه ی متفاوت ممکن می شود و در نهایت به زاده شدن تجربه ثالث می انجامد که هر دو هست و هیچ کدامشان نیست ؛ بخاری از جنس صدا و نور که بین سطح گیر کرده است.

IMG-20150924-WA0021   IMG-20150924-WA0022   IMG-20150924-WA0023

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.